Veelgestelde vragen van gepensioneerden

Dit zijn de meestgestelde vragen van gepensioneerden.

In de maand waarin u voor het eerst pensioen krijgt, krijgt u van ons een toekenningsbrief. Hierin staat het definitieve bedrag van uw pensioenuitkering. Tot die tijd kunt u uitgaan van de bedragen op het aanvraagformulier.

Ieder jaar vóór 1 maart krijgt u van ons een jaaropgave. De gegevens daarop hebt u nodig voor uw belastingaangifte. Hebt u de laatste jaaropgave nog niet gekregen of wilt u een kopie van een eerdere jaaropgave? Neem dan contact met ons op.

Als u op de standaardleeftijd (67 jaar) met pensioen gaat, mag u bijverdienen naast uw pensioen. Houdt u er wel rekening mee dat er op fiscaal gebied wat kan veranderen. Lees op de website van de Sociale Verzekeringsbank meer over uw AOW-uitkering.

Als u overlijdt, neemt het pensioenfonds in de meeste gevallen zelf contact op met uw nabestaanden. We moeten dan wel recente gegevens van u hebben. Lees meer bij Overlijden.

We maken uw pensioenuitkering maandelijks vóór de 25ste naar u over. Per bank kan er verschil zijn in de datum waarop het pensioen op uw rekening staat. Feestdagen kunnen voor vertraging zorgen.