Maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB)

Iedere maand betaal jij pensioenpremie aan Reiswerk Pensioenen. Die premie beleggen we het liefst op een maatschappelijk verantwoorde manier. Dat betekent dat we rekening proberen te houden met het milieu en klimaat, mensenrechten en sociale verhoudingen. Bij een groot deel van de beleggingen gebeurt dit ook al.

MVB: hoe doen we dit in praktijk?

Wij beleggen het overgrote deel van onze beleggingen wordt belegd binnen de zogenaamde 10 basisprincipes van de Global Compact van de Verenigde Naties. Deze principes hebben te maken met mensenrechten, arbeidsnormen, milieu en anti-corruptie en deze principes vormen een leidend principe en een basisniveau voor ons beleid.

Daarnaast moeten bedrijven van de Global Compact kernwaarden op het gebied van mensenrechten, arbeidsnormen, milieu en anti-corruptie omarmen, ondersteunen en uitoefenen.

Voor het grootste deel van onze portefeuille geldt een uitsluitingsbeleid van de vermogensbeheerders. Zo worden producenten van controversiële wapens alsook structurele schenders van de principes van de VN Global Compact uitgesloten en worden voor een groot deel van de portefeuille ook tabaksproducten uitgesloten.

Onze beleggingsportefeuille kent ook een uitzondering op het gebied van MVB. Dat zijn de aandelen die we beleggen in opkomende landen (6%). Bij deze aandelen passen we geen MVB-beleid toe, terwijl dit wel mogelijk zou zijn.

Een vraag aan jou. Hoe ver moeten we gaan om jouw pensioengeld op een maatschappelijk verantwoorde manier te beleggen? Om antwoord op deze vraag te krijgen, hebben we besloten om het onze deelnemers gewoon te vragen. Op basis van de antwoorden bepalen we of we meer nadruk op MVB moeten leggen. Ook kijken we wat dit eventueel kost en wanneer we deze verandering kunnen doorvoeren in ons beleggingsbeleid.

Het MVB-beleid van onze drie vermogensbeheerders

Reiswerk Pensioenen maakt gebruik van de diensten van drie vermogensbeheerders:

  1. BlackRock voor alle beleggingen in aandelen.
  2. Syntrus Achmea Real Estate & Finance (SAREF) voor de beleggingen in hypotheken.
  3. Achmea Investment Management voor alle overige beleggingen.

De EU Richtlijn bevordering aandeelhoudersbetrokkenheid (Shareholders Rights Directive II ofwel SRD II) is gewijzigd. Wij zijn verplicht de volgende informatie via onze website beschikbaar te stellen:

  • Een betrokkenheidsbeleid en een jaarlijkse rapportage hierover. In een betrokkenheidsbeleid is o.a. vastgelegd hoe wordt toegezien op ondernemingen waarin wordt belegd, hoe de dialoog met ondernemingen wordt gevoerd en hoe stemrechten worden uitgeoefend.
  • Hoe is onze beleggingsstrategie afgestemd op de langetermijnverplichtingen en welke afspraken met de vermogensbeheerder zijn gemaakt over het beleggingsbeleid (o.a. afstemming beleid op verplichtingen, kostenvergoeding, omloopsnelheid en looptijd van de overeenkomst).

Het betrokkenheidsbeleid van Reiswerk Pensioenen kun je hier downloaden.

Meer over het MVB-beleid van BlackRock

Meer over het MVB-beleid van Syntrus Achmea Real Estate & Finance (SAREF)

Meer over het MVB-beleid van Achmea Investment Management