Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het fonds.

De raad van toezicht bestaat uit 3 onafhankelijke deskundigen. Het bestuur benoemt de voorzitter en de andere leden van de raad van toezicht, na bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan.

Samenstelling raad van toezicht

Dit zijn de leden van de raad van toezicht:

NaamFunctie
Mevrouw Lucie Duynsteevoorzitter
De heer Cor Spaanslid
De heer André van Ombergenlid