Kostentransparantie

Voor de uitvoering van de pensioenregeling maakt het pensioenfonds kosten. Ook het beheer van het vermogen kost geld. Reiswerk Pensioenen vindt het belangrijk om open te zijn over deze kosten

Deze kosten zijn namelijk direct van invloed op de waarde van het pensioen. We geven uitleg over deze kosten in het jaarverslag. In hoofdstuk 2.9.14 vind je de toelichting op de vermogensbeheerkosten en in hoofdstuk 3.5 op de kosten van pensioenbeheer.

Downloads