Integer handelen

Reiswerk Pensioenen wil de belangen van iedereen die bij het pensioenfonds is aangesloten zo integer mogelijk behartigen. Daarom hebben we een gedragscode, een integriteitsplan en een incidenten- en klokkenluidersregeling opgesteld.

In deze documenten staan richtlijnen voor ethisch gedrag. We verwachten dat iedereen die uit naam van het pensioenfonds handelt deze richtlijnen naleeft.

Downloads