Financiële situatie

Net als veel andere pensioenfondsen heeft ook Reiswerk Pensioenen last gehad van de slechte economische situatie. De marktrente is fors gedaald. Ook leven mensen gemiddeld langer. Hierdoor moeten we nu meer geld reserveren om straks de pensioenen te kunnen betalen.

Beheersen van risico’s

Het beheersen van financiële risico’s is van groot belang voor pensioenfondsen. Voor het veilig omgaan met pensioengelden gelden strenge wettelijke regels. De Nederlandsche Bank houdt toezicht op de pensioenfondsen. Een graadmeter voor de financiële gezondheid van het fonds is de dekkingsgraad. Als de dekkingsgraad van een pensioenfonds hoog genoeg is, dan is het pensioenfonds financieel gezond.

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen van het pensioenfonds en de pensioenverplichtingen (de opgebouwde pensioenen die nu en in de toekomst moeten worden uitbetaald). Bij een dekkingsgraad van 100% heeft een pensioenfonds precies voldoende geld in kas om de huidige en toekomstige pensioenen te betalen. Het pensioenfonds heeft een buffer nodig om tegenvallers op te vangen. Daarom is er een wettelijk vereiste minimale dekkingsgraad vastgesteld.

Een pensioenfonds moet voldoen aan 2 dekkingsgraden

  • Minimaal vereiste dekkingsgraad
    Deze bedraagt ongeveer 104,8%. Zit het pensioenfonds daaronder, dan is er sprake van een dekkingstekort.
  • Minimaal gewenste dekkingsgraad
    Deze is per pensioenfonds verschillend. Voor Reiswerk Pensioenen is deze 118,9%. Zit het pensioenfonds daaronder, dan is er sprake van een reservetekort.

Dekkingsgraad lager dan 104,8%
dekkingstekort

binnen 10 jaar op peil,
geen verhoging pensioenen (herstelplan)
Dekkingsgraad lager dan 110%reservetekort
binnen 10 jaar op peil,
geen verhoging pensioenen
(herstelplan)
Dekkingsgraad tussen
104,8% en 118,9%
reservetekort
binnen 10 jaar op peil
(herstelplan)
Dekkingsgraad hoger dan 118,9%voldoende vermogen
geen herstelplan nodig
Iedere maand publiceren we een nieuwsbericht over de actuele stand van de dekkingsgraad.