Crisisplan

Om voorbereid te zijn op een financiële crisis heeft het pensioenfonds een financieel crisisplan opgesteld.

In dit crisisplan staat wanneer er sprake is van een crisis en hoe het bestuur handelt als het pensioenfonds in een crisissituatie komt. De lasten van de crisismaatregelen worden zo evenwichtig mogelijk verdeeld over deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers.

Lees meer in het crisisplan zelf. Dit is opgenomen als bijlage 4 bij de Abtn.

Downloads