Bestuur

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche (Reiswerk Pensioenen) is een bedrijfstakpensioenfonds. Dat is een zelfstandige rechtspersoon met een eigen bestuur. Daarnaast kent het fonds een raad van toezicht en een verantwoordingsorgaan.

Het bestuur stelt het beleid van Reiswerk Pensioenen vast. Ook houdt het bestuur toezicht op de uitvoering van het beleid. Dit bestuur is een paritair bestuur. Oftewel een bestuur waarin werkgevers en medewerkers gelijkwaardig zijn vertegenwoordigd.

Bestuursleden

Het bestuur bestaat uit 6 leden. Zij worden voor 3 jaar gekozen. De brancheorganisatie van de werkgevers benoemt de leden van werkgeverszijde. De vakbonden benoemen de leden van werknemerszijde.

Dit zijn de bestuursleden:

Arnold Jager, voorzitter
(namens werkgevers)
Bestuurslid sinds 2019
Namens ANVR


Willem Jan Boot, vice-voorzitter  
(namens werknemers) 
Bestuurslid sinds 2014 
Namens FNV


John Eggen 
(namens werknemers) 
Bestuurslid sinds 2012 
Namens De Unie 


Hugo Nieuwenhuijse 
(namens werkgevers) 
Bestuurslid sinds 2019  
Namens ANVR


Tanja Stanoevska
(namens werkgevers) 
Bestuurslid sinds 2020   
Namens ANVR


Gert-Jan Seffinga
(namens werknemers) 
Bestuurslid sinds 2020   
Namens CNV