Beleggingsbeleid

Wij ontvangen pensioenpremies om de pensioenen in de toekomst te kunnen uitkeren. Om op de lange termijn aan deze verplichtingen te kunnen voldoen, beleggen we de pensioenpremies in aandelen, obligaties en andere beleggingsvormen waarover rendement wordt behaald.

Vaststellen beleggingsbeleid

Het bestuur van het pensioenfonds bepaalt het beleggingsbeleid. Hierbij houdt het bestuur onder andere rekening met regelgeving, algemene uitgangspunten en de financiële positie van het pensioenfonds. Jaarlijks evalueert het pensioenfonds de beleggingsrichtlijnen en past het bestuur het beleid aan als dat nodig is. In de verklaring beleggingsbeginselen vind je meer informatie over het beleggingsbeleid van het pensioenfonds.

Verantwoording

Wij zijn graag duidelijk over het beleggingsbeleid en de resultaten van dit beleid. In het jaarverslag vind je meer informatie over de resultaten van het beleggingsbeleid.

Uitvoeren beleggingsbeleid

Het beleggingsbeleid van Reiswerk Pensioenen wordt uitgevoerd door Achmea Investment Management, BlackRock en Syntrus Achmea Real Estate & Finance.

Verantwoord beleggen

Het beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) is een zeer belangrijk onderdeel van het beleggingsbeleid voor Reiswerk Pensioenen. Je leest meer hierover bij Verantwoord beleggen.

Downloads